2021-01-07

Externa nyheter

Elsystemet behöver både resurser och reformer

Om svensk politisk vill stötta elektrifieringen så bör inte systemet motarbeta sig självt genom att å ena sidan driva på ett ökat behov av el, och samtidigt ha så krångliga och dyra processer för tillstånd att utbyggnaden förhindras. Förutom investeringar i såväl fossilfri och planerbar produktion som nät behövs en översyn av miljötillstånden, och det är i allra högsta grad ett politiskt ansvar, skriver Hanna Marie Björklund.

Läs krönikan i Hallands Nyheter