2019-02-25

Externa nyheter

”Elsystemet kan bli förnybart till år 2030”

DEBATT. Med ökad flexibilitet, energieffektivisering och brett samarbete kan vi ställa om till 100 procent fossilfritt redan till år 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande 100 % förnybart.

Med en ny regering på plats och ett organiserat samarbete över blockgränserna finns goda förutsättningar för uppväxling i Sveriges omställning mot ett förnybart energisystem. Januariöverenskommelsen innehåller flera progressiva förslag på klimat- och energiområdet som vittnar om höjda ambitioner, bland annat utfasning av fossila bränslen och förenklingar för egenproducerad förnybar energi…

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100 % förnybart

Läs artikeln hos NyTeknik.