2021-03-05

Externa nyheter

Elutmaningen: Gröna projekten slukar energi

H2 Green Steel, Hybrit och Northvolt. Projekten ska hjälpa Sverige att nå ambitiösa klimatmål. Men de förbrukar också enorma mängder energi. Hur många gröna industriprojekt tål det svenska elsystemet?

Läs nyheten på SvD