2012-06-11

Externa nyheter

Elva miljoner till att mäta buller i haven

Buller i havet stör både fisk och däggdjur och kan leda till att naturliga instinkter för jakt, flykt och parningslek rubbas. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ger nu nästan elva miljoner kronor till två projekt som ska mäta ljudnivån i Östersjön och i Västerhavet.

Läs hela