2017-07-03

Externa nyheter

En av Sveriges största vindkraftsparker byggs i Jämtland

En vindkraftpark med 80 kraftverk byggs i Åskälen i Jämtland. Den totala investeringen är värd cirka tre miljarder kronor. Vindkraftparken i Åskälen beräknas stå klar 2020. Parken beräknas leverera cirka 1 terawattimme förnybar el per år, och kan bli rikets största vindkraftpark. Bakom bygget står Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG kommer stå som ägare. Danska Vestas har ett 20-årskontrakt för driften och underhållet.

Läs mer här