2012-11-27

Externa nyheter

En ekologiskt hållbar, konkurrenskraftig och försörjningstrygg energipolitik

Regeringens långsiktiga energipolitiska prioriteringar är att forma ett energisystem som förenar ekologisk hållbarhet med ökad konkurrenskraft och god försörjningstrygghet. Den med energi nära sammankopplade klimatutmaningen är en av våra stora samhällsutmaningar.

Läs hela