2015-02-16

Externa nyheter

En energikommission måste svara på rätt frågor

Svenskt Näringsliv stödjer tanken på en energikommission. Men det finns en stark oro för att regeringen, snävar in en kommissions handlingsutrymme så att det blir en meningslös övning.

Läs hela