2012-01-02

Externa nyheter

En framtidsbransch för unga!

I dag sysselsätts ungefär 400 000 människor inom den gröna sektorn. Och alla blir vi äldre och då behövs det unga killar och tjejer som har kunskap och intresse att kunna ta över de olika företagen inom jord- och skogsnäringen.

Läs hela