2020-10-02

Externa nyheter

En halv miljon nya jobb inom förnybart

Under 2019 skapades 498 000 nya heltidsarbeten inom den förnybara energisektorn globalt. Det visar statistik från International Renewable Energy Agency, Irena. Ökningen av antalet arbeten ökade enligt Irena under 2019 från cirka 11 miljoner till cirka 11,5 miljoner. Den största ökningen av arbetstillfällen skedde inom området biobränslen. Irena har också granskat könsfördelningen bland de arbetande in förnybarhetsbranschen och konstaterar att 32 procent av de arbetande i sektorn är kvinnor.

Läs artikeln i Dagens Industri.