2019-04-10

Externa nyheter

En långsiktig energipolitik tryggar förnybara elsystem

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart;

Moderaterna hotar att lämna den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på ny kärnkraft i Sverige. Men det finns idag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft, och notan skulle hamna hos skattebetalarna eller elanvändarna.

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin.

Stora förändringar väcker oro, vilket märks på den senaste tidens energidebatt. Med hjälp av en fortsatt utbyggnad av förnybar el, ny teknik, flexibla lösningar och nya affärsmodeller kan vi skapa en effektiv och klimatsmart elförsörjning.

Läs hela artikeln här