2013-09-23

Externa nyheter

En majoritet är positiva till vindkraften

85 procent av dem som bor i närheten av de planerade verken på södra Öland är positiva eller har inget att erinra, säger Charlotte Liljencrantz vid O2 Vindkompaniet AB.

Läs hela