2021-02-26

Externa nyheter

En ny politik för Norrbotten

Fram till år 2040 kommer över 700 miljarder kronor att investeras i industrin i Norrbotten. För att klara expansionen behöver Sverige en ny politik för industrialiseringen i norr, skriver företrädare för Norrbotten.

Läs hela artikeln i Dagens Industri