2013-12-12

Externa nyheter

En samlad bild över energiläget i Sverige

Nu finns Energiläget 2013 att ladda ner och beställa. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Läs hela