2012-03-14

Externa nyheter

Energianvändningen bedöms minska i Sverige till år 2013

Temperaturskillnader och en viss tillbakagång inom industrin leder till minskad energianvändning i Sverige 2011-2013. Detta visar Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Läs hela