2018-03-09

Externa nyheter

Energianvändningen bedöms öka inom alla sektorer

Den slutliga energianvändningen i Sverige bedöms öka med 6 TWh till 383 TWh till 2019. Den största ökningen förväntas bostads- och servicesektorn stå för men även industrisektorn, framför allt pappers- och massaindustrin, spås använda mer energi än tidigare. Transportsektorn väntas använda allt mer förnybart bränsle. Det visar vårens kortsiktsprognos från Energimyndigheten.

Läs mer här