2012-08-15

Externa nyheter

Energianvändningen minskar inom industri- och transportsektorn

Fram till 2014 bedöms energianvändningen inom industri- och transportsektorn minska på grund av vikande konjunktur. Inom bostäder och service förväntas energianvändningen dock att öka jämfört med 2011 som var ett relativt milt år, visar Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Läs hela