2013-08-19

Externa nyheter

Energianvändningen ökar med 3 TWh inom industrin

Energimyndighetens kortsiktsprognos – Energianvändningen ökar med 3 TWh inom industrin Sveriges energianvändning beräknas öka något under de kommande åren. Ökningen sker i industrisektorn medan sektorerna transport samt bostäder och service förväntas vara på samma nivå 2015 som 2012.

Läs hela