2019-04-30

Externa nyheter

Energibranschen: Lönsamhetskollaps hotar – regeringen måste agera nu

Investeringarna i vindkraft rusar och väntas krossa alla rekord 2019 och produktionen fördubblas till 2022. Men investeringsboomen är hotad. Det hävdar branschföreträdare som menar att regeringen måste agera för att undvika lönsamhetskollaps som nu hotar kommunala energibolag och andra investerare. 

”Under första kvartalet ökade investeringsbesluten kraftigt. Sedan den blocköverskridande energiöverenskommelsen i juni 2016 har det nu tagits beslut om investeringar i ny vindkraft i Sverige för 62 miljarder kronor. Det visar tydligt att den breda politiska enigheten om långsiktiga spelregler tillsammans med målet om 100 procent förnybar el till 2040 är en succé”, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

”Faktum är att Sverige var ledande i hela Europa när det gäller investeringar i landbaserad vindkraft under 2018. Men det är bara början.”

Läs hela artikeln i Dagens industri.