2018-06-29

Externa nyheter

”Energibranschen – var är kraften i jämställdhetsarbetet?”

DEBATT. Endast 46 procent av seminarierna inom energi i Almedalen har fått Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Det är ett tydligt tecken på hur förändringstakten i energibranschens jämställdhetsarbete har stannat av, skriver Viktoria Raft, Anna-Carin Windahl och Helena Olssén och föreslår ett handslag mellan politiken och branschen om att sätta tydliga tidssatta mål.

Givet generationsväxlingar, teknikskiften och behovet av nya affärsmodeller är energibranschen i skriande behov av ny kompetens. I en sådan situation kan inte kompetensförsörjningen lösas genom rekrytering endast bland 50 procent av befolkningen. Kraftkvinnorna startades år 2015 för att arbeta med just denna fråga – att attrahera fler kvinnor till branschen genom ökad synlighet för de kvinnor som faktiskt redan finns i den, och att förmå branschen att växla upp takten i jämställdhetsarbetet.

Läs mer här.