2012-12-10

Externa nyheter

Energibranschen vill ha en tydlig energipolitik

Den 6 december genomfördes ”rundabordssamtal” om det framtida energisystemet. Vid samtalet deltog representanter från elva olika bransch- och intresseorganisationer, som utgör ”lejonparten” av energibranschen.

Läs hela