2014-11-24

Externa nyheter

Energibranschens investeringslöfte om 300 miljarder kr nås tre år tidigare

Årets energiinvesteringar överstiger det som satsas inom byggverksamhet (5,2 miljarder), varuhandeln (10,7) samt transporter och magasinering (19,7). Energibranschens satsningar sker dessutom i en tid då hela samhällsekonomin går på sparlåga.

Läs hela