2012-04-13

Externa nyheter

Energibranschens kraftfulla investeringar håller nivån – 300 miljarder kr på tio år

Energibranschen är en allt viktigare ekonomisk motor. Sedan år 2004 har branschens investeringar i löpande priser ökat dramatiskt till en fördubblad nivå. Branschen är mitt inne i den tioårsperiod, som skulle rymma investeringar på totalt 300 miljarder kr. Halvvägs in i den perioden håller branschen uppe investeringsnivån trots finanskriser.

Läs hela