2013-12-05

Externa nyheter

Energibudgeten klubbad i riksdagen

Riksdagen har röstat ja till regeringens energisatsningar i budgeten på 2,8 miljarder kronor för 2014. En ökad andel förnybar energi är gynnsamt för att uppnå de övergripande målen om ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i hela landet. Förnybar energi är en viktig komponent i regeringens samlade satsning för en väg ut ur beroendet av fossil energi och därmed för en minskad klimatpåverkan.

Läs hela