2018-06-18

Externa nyheter

Energiewende utvidgas med Kohlewende

Energiewende är Tysklands program för att ersätta importerad fossil energi med lokalproducerad förnybar energi. En utfasning av kärnkraften kom också att ingå i programmet efter Fukushima-olyckan 2011. 

Genom programmet har man byggt upp en massiv kraftproduktion baserad primärt på solenergi och vindenergi. Nu utvidgas programmet med en egen strategi för att fasa ut kol som energikälla.

Läs mer här.