2021-04-28

Externa nyheter

Energiföretagen: ”Nytt scenario elanvändning 2045”

En ny scenarioanalys som Energiföretagen låtit göra visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh. Analysen speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet.

Läs pressmeddelandet och rapporten.