2012-08-20

Externa nyheter

Energiforskningen måste stärkas

Energiminister Anna-Karin Hatt (C), skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Centerpartiet vill, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar, se ökade satsningar på svensk energiforskning. Vi måste snabba på omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem.

Läs hela