2016-10-21

Externa nyheter

Energifrågan är vår största klimatfråga

Jag fick ett pressmeddelande från Energimyndigheten, den statliga och därmed demokratiskt styrda myndighet som ska utveckla energibranschen och har som uppdrag att intensifiera satsningar på hållbar och förnybar energi. Sverige ska bli världens föredöme är tanken och skapa den nya gröna hållbara ekonomin vi behöver.

Det går sådär.

Läs mer här