2021-04-22

Externa nyheter

Energifrågan sinkar satsningarna – krävs massiv utbyggnad: ”Historiskt stor utmaning”

Industrisatsningarna i norra Sverige kommer att kräva uppemot 80 TWh el. Det motsvarar långt mer än hälften av Sveriges nuvarande totala elkonsumtion. En massiv utbyggnad av energiförsörjningen är nödvändig. Men långa tillståndsprocesser är en stor utmaning och nu växer kraven på bland annat kortare ledtider för att tidsplanerna och investeringarna inte ska hotas.

Läs artikeln från Di