2014-01-14

Externa nyheter

Energiinspektion motverkar ökning av förnybar energi

Energimarknadsinspektionen står i dag i vägen för både utbyggnaden av mer förnybar energi och för ekonomisk tillväxt i regionen, bland annat drabbas nyetableringar av både små och stora företag. Detta är tvärtemot både regeringens och riksdagens mål, skriver Jämtkrafts vd och ordförande.

Läs hela