2013-06-10

Externa nyheter

Energiinvesteringarna fortsatt höga och bidrar till tillväxten

Investeringstakten i energibranschen håller i sig. Medan investeringarna i svensk ekonomin väntas minska till följd av den svaga konjunkturutvecklingen beräknas energiinvesteringarna fortsätta att öka om än i måttlig takt, säger Bengt Roström, nationalekonom och senioranalytiker på Nordea.

Läs hela