2015-03-27

Externa nyheter

Energikommissionens ledamöter utsedda

Energiminister Ibrahim Baylan har idag beslutat vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

Läs hela