2017-01-11

Externa nyheter

Energikommissionens slutbetänkande skapar stabilitet och långsiktighet på energimarknaden

Skellefteå Kraft gläds åt att den nationella politiken ger sitt tydliga erkännande och stöd till den produktionsmix och framtidsstrategi som vi har valt med ägande och vidare investeringar i förnybar kraft – främst vatten och vind. Denna politik ger goda förutsättningar för en stabil och miljövänlig elförsörjning, även om det fortfarande finns vissa frågor kvar att lösa vad gäller incitament att investera i flexibel kapacitet i god tid inför utfasningen av kärnkraften, säger Hans Kreisel.

Läs mer här