2018-05-28

Externa nyheter

Energilager het lösning för mer vindkraft

Det blir ingen ny kabel mellan Gotland och fastlandet. Men ön kan ändå bygga ut mer vindkraft. Lösningen kan vara ett hybridlager för energi.

Läs mer här