2011-12-21

Externa nyheter

Energimarknadsinspektionen säger ja till ny förbindelse med Litauen

Energimarknadsinspektionen föreslår att regeringen ger Svenska kraftnät tillstånd att bygga och driva en ny 300 kilovolts mark- och sjökabel från Nybro i Kalmar län till svensk territorialgräns i Östersjön.

Läs hela