2015-11-09

Externa nyheter

Energiminister Ibrahim Baylan driver på samarbetet kring den nordiska elförsörjningen

Energiminister Ibrahim Baylan åker till Köpenhamn 10 november för att samtala med energiministrarna vid nordiska ministerrådet samt delta vid en nordisk elmarknadskonferens.

Läs hela