2014-11-12

Externa nyheter

Energiminister Ibrahim Baylans tal vid ”Power Circle Summit”

Den här regeringen väljer att kalla sig samarbetsregeringen. Vi gör det för att vi tycker att det är dags att bryta upp den blockpolitik som de senaste åren har hindrat breda politiska uppgörelser i Sverige. Vi behöver sådana uppgörelser. För att skapa förutsättningar för investerare och företag. Och för att föra det här landet framåt.

Läs hela