2015-04-22

Externa nyheter

Energiministern vill beskatta energi lika

Energiminister Ibrahim Baylan är medveten om motståndet mot skatt på solenergi. Han tycker att det finns en poäng i kritiken mot att anläggningar räknas per organisationsnummer.

Läs hela