2014-02-27

Externa nyheter

Energiministrar diskuterar ny klimat- och energipolitik

Ett nytt ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 står i fokus på rådsmötet i Bryssel den 4 mars. Även stats- och regeringscheferna ska diskutera klimat och energi vid EU-toppmötet i mars. Anna-Karin Hatt representerar Sverige vid rådsmötet om energi.

Läs hela