2019-05-16

Externa nyheter

Energimyndigheten: 100 procent förnybar el möjligt

År 2040 kan all elkraft vara förnybar, även med hänsyn tagen till ökad elanvändning och kärnkraftavveckling, enligt Energimyndigheten. Med vindkraft kan omställningen ske utan något större skattestöd.

Ett förnybart elsystem går att få till stånd. Sara Grettve, analytiker inriktad på förnybar energi hos Energimyndigheten, säger:

– Vi får ett annorlunda system än det vi har idag, men det ser ut att fungera relativt väl (…). Alla scenarier är utan kärnkraft, för vi utgår från att det inte byggs någon ny. Och vi utgår från det branschen säger om tidpunkten för när de kärnkraftverk som finns nu läggs ner, berättar Sara Grettve.

– Vi bedömer att ett scenario med vindkraft går att genomföra utan att vi behöver stötta med skattemedel, inte för produktionen i alla fall.

Läs hela artikeln i Miljö & utveckling

Läs Energimyndighetens rapport.