2016-03-23

Externa nyheter

Energimyndigheten antar strategi för vindkraftsarbetet

– Vår uppgift är att se till att det finns bra ramvillkor för vindkraft. Strategin är en viktig grund för våra gemensamma prioriteringar och insatser, säger Lars Andersson, chef på Energimyndighetens vindenhet.

Läs hela