2013-02-21

Externa nyheter

Energimyndigheten: Det går att bygga vindkraftverk på naturskyddat område

Energimyndighetens förslag om vindkraftverk på Billingen sträcker sig över två naturskyddade områden och ett område som kommer att bli naturskyddat. Myndigheten menar att det går att bygga enstaka verk där.

Läs hela