2021-03-24

Externa nyheter

Energimyndigheten: Elexporten stiger till 38 TWh år 2023

Den svenska elexporten ser ut att öka från 25 TWh 2020 till nästan 38 TWh år 2023 till följd av en kraftig utbyggnad av vindkraft och solkraft, visar Energimyndighetens korttidsprognos.

Enligt prognosen så väntas vindkraften öka från 28 TWh 2020 till 42 TWh år 2023, medan solkraften mer än tredubblas från 0,7 TWh till 2,5 TWh mellan 2019-2023.

Läs nyheten från Montel.