2011-08-16

Externa nyheter

Energimyndigheten: Energianvändningen ökar inom energi- och transportsektorn

Energimyndighetens kortsiktsprognos: Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. Ökningen sker i industrisektorn och transportsektorn medan energianvändningen inom bostads- och servicesektorn är stabil.

– Enligt vår prognos ökar energianvändningen i industrin med fem procent till år 2013 i jämförelse med år 2010. Industrisektorns energianvändning beräknas uppgå till nästan 158 TWh år 2013, vilket är i nivå med användningen före lågkonjunkturen, säger Linn Stengård, handläggare på Energimyndigheten.

Läs hela