2011-04-26

Externa nyheter

Energimyndigheten: Felaktigt struntprat

På debattplats går företrädare från Energimyndigheten i svaromål mot en debattartikel som gör gällande att Energimyndigheten ”gått  in som opinionsbildare” och ”blivit en del av vindlobbyn”.

Energimyndigheten skriver i sin replik att de endast genomför beslut som redan är fattade av EU och av Sveriges riksdag och att det i myndighetens uppdrag ingår att korrigera felaktiga påståenden om dessa beslut och deras konsekvenser i medier.

Läs repliken här