2010-12-10

Externa nyheter

Energimyndigheten föreslår översyn av regelverket för vindkraftstillstånd

Prövningen av vindkraftstillstånd har försvårats och rättsäkerheten i kommunernas tillståndsprocess ifrågasätts av både bransch och myndigheter. Det visar en ny studie från Energimyndigheten som i dag överlämnats till regeringen.

Sedan 1 augusti 2009 har kommunerna enligt 16 kap. 4 § miljöbalken haft en ny form av beslutsrätt förbehållen vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Förändringen av det regelverket gjordes i syfte att förenkla och förkorta handläggningstiden för att därigenom främja vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Läs hela