2015-04-01

Externa nyheter

Energimyndigheten fortsätter att utveckla internationella klimatinsatser

Energimyndigheten driver genom programmet för internationella klimatinsatser ett långsiktigt arbete som minskar växthusgasutsläppen i utvecklingsländer och som främjar internationellt klimatsamarbete. Idag får nära 250 klimatprojekt för mer förnybar energi och smartare energianvändning stöd.

Läs hela