2016-10-24

Externa nyheter

Energimyndigheten i samarbete om ny GreenTech riskkapitalfond

Energimyndigheten är samarbetspartner till Almi Invest som utsetts till förvaltare av en ny grön riskkapitalfond inom det nationella strukturfondsprogrammet. GreenTech-fonden har ett kapital på totalt 650 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 25 procent. Syftet med den nya fonden är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan tillgång och efterfrågan på riskkapital till innovativa företag med produkter och tjänster som bidrar till reducering av klimatgaser.

Läs mer här