2013-12-16

Externa nyheter

Energimyndigheten inleder nytt samarbete med Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen blir ny nod inom Nätverket för vindbruk. Nyligen beslutade Energimyndigheten att ge uppdraget att driva noden med ansvar för näringslivs- och affärsutveckling till Västra Götalandsregionen.

Läs hela