2019-03-15

Externa nyheter

Energimyndigheten: Kraftigt ökad vindkraftsproduktion fram till 2021

Elproduktionen från vindkraft väntas öka mycket fram till 2021. Däremot minskar den totala energianvändningen och tillförseln i Sverige. Det beror på att två kärnkraftreaktorer planeras att stängas och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. Det visar Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2018–2021.

I Kortsiktsprognosen bedömer vi energianvändningen fyra år framåt i tiden inom de olika sektorerna. Den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige väntas minska från 605 till 584 terawattimmar (TWh) mellan 2018 och 2021…

Läs hela texten samt ta del av korttidsprognosen hos Energimyndigheten.