2011-05-06

Externa nyheter

Radetzki med flera:”Energimyndigheten – medlem i Svensk Vindenergi?”

På debatt i Ny Teknik skriver Trojkan Fagerström, Lundgren, Radetzki att de inte köper Energimyndighetens försvar utan hävdar istället att deras trixande med begrepp påminner om George Orwells roman 1984. ”Kravet på en oberoende granskning av den enorma vindkraftsatsningen kvarstår”, skriver de.

Läs hela